Brak lateksu naturalnego w okresie ostatniej wojny przyczynil sie do gwaltownego wzrostu produkcji lateksu syntetycznego

Brak lateksu naturalnego w okresie ostatniej wojny przyczynił się do gwałtownego wzrostu produkcji lateksu syntetycznego. W 1943 r. wyprodukowano w postaci lateksu 136000 kg bezwodnej substancji; w roku 1944 produkcja ta wzrosła do 6350000 kg, a w roku następnym do 15400000 kg. W r. 1946 osiągnęła ona cyfrę 25 100 000 kg, przy czym zużycie lateksu syntetycznego wzrasta w dalszym ciągu. Polimeryzacja w emulsji umożliwia otrzymywanie produktów również w pośrednim stadium polimeryzacji. Aby otrzymać kauczuk syntetyczny w postaci stałej, nadającej się na ogół najlepiej do dalszych procesów, . otrzymany lateks poddaje się koagulacji w zupełnie taki sam sposób jak lateks naturalny przez dodanie kwasów, soli koagulujących itp. Do polimeryzacji w emulsji zastosowano wszystkie znane środki używane w technologii emulsji, jak: emulgatory, koloidy ochronne, elektrolity itp. Oprócz nich zastosowano katalizatory w celu przyśpieszenia polimeryzacji, pewne dodatki zmieniające własności ostatecznego produktu tzw. modyfikatory oraz inhibitory, hamujące dalszy wzrost polimeru. Do produkcji kauczuku syntetycznego znalazło zastosowanie wiele różnych typów emulgatorów; próbowano zastosować wszystkie dobrze znane mydła oraz zwilżacze. [podobne: abra szczecin , amarol radom , abler bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: abler bydgoszcz abra szczecin amarol radom