BURZUAZYJNA I REFORMISTYCZNA METODA OKRESLANIA STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH

BURZUAZYJNA I REFORMISTYCZNA METODA OKREŚLANIA STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH. W ustroju liberalno-kapitalistycznym budownictwo mieszkaniowe prowadzone przez klasę posiadającą dla jej własnych potrzeb nie jest w zakresie standardów czynnością regulowaną powszechnie obowiązującymi przepisami. O poziomie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych decydują jedynie możliwości finansowe i zamiłowania osobiste budującego. W budownictwie mieszkaniowym klasy posiadającej standard samego mieszkania jak też otoczenia, w którym mieszkanie się znajduje, cechuje tendencja możliwie ścisłego odseparowania się od ludzi nie swojej rasy. W związku z tym występuje dążenie do koncentracji urządzeń służących zaspokojeniu możliwie wielkiej ilości potrzeb kulturalnych i zdrowotnych bądź we własnym mieszkaniu, bądź też, jeżeli to przekracza środki, którymi się dysponuje w takim powiązaniu z mieszkaniem, aby były one niedostępne dla ludzi innej sfery. Tylko wielkość f unduszów przeznaczonych na inwestycje oraz na cele jej utrzymania wyznacza granice tej koncentracji. Jeżeli magnata przemysłowego stać na wybudowanie w swojej siedzibie własnego teatru i własnej pływalni, to wzbogacony kupiec dążyć będzie, chociaż do wydzielenia w swoim: wielopokojowym mieszkaniu salonu muzycznego i pokoju do uprawiania gimnastyki porannej. [więcej w: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, castorama konin godziny otwarcia, castorama konin ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych castorama konin castorama konin godziny otwarcia