Do innych typów katalizatorów naleza drobno sproszkowane tlenki metali

Najczęściej stosowanymi katalizatorami zarówno do polimeryzacji w emulsji, jak i w innych formach tego procesu są czynniki utleniające, jak nadtlenek wodoru, nadtlenek benzoilu, nadborany l, nadsiarczany, nadwęglany, ozonki itp. Do innych typów katalizatorów należą drobno sproszkowane tlenki metali oraz sole metali ciężkich, jak manganu, ołowiu, srebra, niklu, kobaltu, oraz chromu. Dodatni wpływ na proces polimeryzacji wywieraj niewielkie ilości takich związków chlorowcowych, jak czterochlorek węgla, sześciochloroetan, kwas trójchlorooctowy itp. Podaje o tym jeden z patentów. 150 części wagowych butadienu oraz 15 części sześcio-chloroetanu emulguje się w roztworze 15 części stearynianu sodowego w 150 częściach wody. Po pięciu dniach w zwykłej lub podwyższonej temperaturze otrzymuje się kauczuk syntetyczny prawie z teoretyczną wydajnością. Bez użycia sześcio-chloroetanu wydajność polimeryzacji wynosi zaledwie 45%, przy czym przedłużenie czasu trwania procesu nie podwyższa wydajności. [przypisy: abler inowrocław , agnella białystok , dom kereta ]

Powiązane tematy z artykułem: abler inowrocław agnella białystok dom kereta