Nie wolno przeciazac przewodów instalacji elektrycznej

Nie wolno przeciążać przewodów instalacji elektrycznej przez włączanie do sieci dodatkowych odbiorników nie przewidzianych w projekcie instalacji. Nie wolno zmieniać spalonych bezpieczników topikowych na bezpieczniki wyrobu własnego lub zastępować ich drutem. Nie wolno układać przewodów i lamp elektrycznych bezpośrednio na gwoździach bez izolatorów. W pomieszczeniach zagrażających wybuchem nie można instalować silników. W razie pożaru należy natychmiast wyłączyć linię spod napięcia. Nad działaniem i przeróbkami instalacji elektrycznej powinni czuwać elektromonterzy, bez których udziału nie-wolno wykonywać żadnych prac. Przy składowaniu na placach materiałów łatwopalnych, jak drewno i węgiel, należy zachować przepisową wysokość stosów i szerokość przejść między nimi. Stosy węgla wymagają stałej kontroli temperatury w celu niedopuszczenia do samozapłonu. Szczególną uwagę na ochronę przeciwpożarową należy zwrócić w zimie, gdy przy robotach stosuje się do ogrzewania i suszenia piece z otwartymi paleniskami, jak koksowniki, trociniaki itp. Tak samo należy zwracać uwagę na piecyki żelazne zainstalowane w okresie zimowym w różnych prowizorycznych zabudowaniach placu budowy, w budkach dozorców itp. [więcej w: pozwolenie na budowę koszt, dyle gipsowe, ile kosztuje pompa ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: dyle gipsowe ile kosztuje pompa ciepła pozwolenie na budowę koszt