Ostateczne sformulowanie w tej dziedzinie przynioslo VII plenum Komitetu Centralnego PZPR

Ostateczne sformułowanie w tej dziedzinie przyniosło VII plenum Komitetu Centralnego PZPR. Dyskusja nad wyborem właściwego standardu mieszkaniowego nie jest jeszcze zakończona. W kołach fachowych była ona prowadzona na podstawie dyskusyjnego projektu instrukcji wydanego w 1950 r. , który w praktyce zastąpił nieaktualną już dzisiaj instrukcję tymczasową Ministerstwa Odbudowy z 1947 r. W wyniku dyskusji wniesiono szereg poprawek i obecnie przedłożono opracowany na nowo projekt dyskusyjny do uchwalenia przez Prezydium Rządu. Jednocześnie z pracami nad projektem instrukcji dla budownictwa mieszkaniowego toczyły się prace normatywne w dziedzinie urbanistyki, które w 1951 r. doprowadziły do wydania Tymczasowego Normatywu Urbanistycznego. Omawiając, więc problematykę standardu mieszkaniowego nie sposób było pominąć etapów rozwojowych naszej polityki budowlano mieszkaniowej, które doprowadziły do obecnych prób kodyfikacji poglądów. Wydaje się bowiem, że w chwili kiedy te poglądy w krótkim czasie mogą stać się podstawami prawnymi dla naszej realizacji budownictwa mieszkaniowego, dobrze będzie, jeżeli zostanie utrwalona przebyta droga rozwojowa. [więcej w: białe abler bydgoszcz, abra radom, abler bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: abler bydgoszcz abra radom kichadelko