Produkowanie kauczuku syntetycznego

Produkowanie kauczuku syntetycznego w postaci lateksu umożliwia otrzymywanie stałego materiału w analogiczny sposób, jak to się praktykuje przy otrzymywaniu handlowych odmian kauczuku naturalnego. Zalety polimeryzacji w emulsji. Polimeryzacja w wodnej emulsji ma znacznie więcej zalet niż jakakolwiek inna metoda polimeryzacji. Prowadzenie polimeryzacji jest łatwe, przy czym proces może być zatrzymany w każdym stadium. Przy tej metodzie możemy stosować dodatki różnych substancji, które przyśpieszają sam proces lub zmieniają własności otrzymywanego materiału. Pożądany stopień polimeryzacji otrzymuje się przez zastosowanie odpowiednich warunków prowadzenia procesu, to jest przez zastosowanie odpowiedniej temperatury, katalizatora oraz czasu prowadzenia reakcji. Na ogół szybkość polimeryzacji w emulsji jest znacznie większa niż przy użyciu innych metod. Jest ona prawdopodobnie zależna od wielkości powierzchni monomerów. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech polimeryzacji w emulsji jest to że nie wymaga ona stosowania rozpuszczalników, które z reguły albo posiadają własności trujące, albo są łatwopalne lub wreszcie są bardzo kosztowne. [hasła pokrewne: castorama konin , nowenna do charbela , castorama konin godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama konin castorama konin godziny otwarcia nowenna do charbela