Scianki dzialowe z dyli

Ścianki działowe z dyli. Stosowanie ścianek działowych z dyli podnosi, jakość wykonanej ścianki i pozwala na zmniejszenie ogólnej pracochłonności. Różne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne: – dyle z gazobetonów o krawędziach stykowych płaskich zazwyczaj zbrojone albo jedną siatką w połowie grubości albo dwoma szkieletami przy krawędziach – dyle gipsowe pełne lub dyle z gipsu i lekkiego kruszywa, jak np. dyl z gipsu i perlitu. Do grupy tej można zaliczyć pełne dyle gipsowe z jądrem z gipsu spieniowego lub z jądrem z płyt trzcinowych – dyle gipsowe z otworami. Stosuje się zarówno drążenie otworów o stałej średnicy jak i o zmiennej średnic). Stosunkowo rzadko stosuje się drążenie otworów czworokątnych Wiele zalet technicznych, lecz o wiele bardziej złożoną technologię wytwarzania mają ścianki o rdzeniach strukturalnych, gdzie gipsowy rdzeń ukształtowany jest na podobieństwo plastra pszczelego. Sposób łączenia dyli w ściankę dzi ałową zależy od materiału z jakiego dyl wykonano oraz od typu wyprofilowania krawędzi. W przypadku dyli z betonów komórkowych lub z gipsu z dodatkiem kruszyw lekkich, płaskie krawędzie dyli łączy się klejem (kauczukowym), wzmacniając połączenia krzyżowe gwoździami. [przypisy: kichadelko, abra radom, dom kereta ]

Powiązane tematy z artykułem: abra radom dom kereta kichadelko