Sposród najczesciej stosowanych emulgatorów nalezy wymienic oleinian sodu

Spośród najczęściej stosowanych emulgatorów należy wymienić oleinian sodu, szereg sulfonowanych olejów mineralnych, organiczne kwasy sulfonowe, saponinę itp. Oprócz tych emulgatorów stosowano Nekal otrzymywany z normalnego butanolu, naftalenu, kwasu siarkowego i oleum oraz sulfonian mepasiny (C12H25S0g), który uważano za najlepszy emulgator przy wszystkich wartościach pH. Wszystkie znane materiały koloidalne, spotykane przy pracy z lateksem naturalnym znalazły również zastosowanie do lateksu syntetycznego. Do tych materiałów należy albumina z jaj, guma arabska, żelatyna, klej, kazeina, mleko, dekstryna i ekstrakt mchu karagenowego ; wszystkie te substancje mają dodatni wpływ na emulsje zwiększając jej trwałość podczas polimeryzacji termicznej oraz zmniejszając czas polimeryzacji. Ponieważ są to materiały rozpuszczalne w wodzie, powodują one zmniejszenie odporności na wodę końcowego produktu. Wartość wielu tych dodatków jest czasem wątpliwa, jednak dopiero obecnie przy produkcji na dużą skalę można wybrać z nich materiały naprawdę wartościowe w emulsji można prowadzić bez dodatku katalizatorów, jednak ich obecność znacznie przyśpiesza reakcję. [przypisy: abra szczecin , amarol radom , abler bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: abler bydgoszcz abra szczecin amarol radom