Wymiary wedlug katalogu Ministerstwa Przemyslu Maszynowego

Wymiary według katalogu Ministerstwa Przemysłu Maszynowego Dnom = 150-; . -160 mm, A = 290-; . -800 mm, B = 100-; -125 mm, H = 425-0-1400 mm, Hl = 465-; . -1505 mm f. Budowa ujęcia wody z rzeki Wykonywanie robót przy budowie ujęć wód powierzchniowych w przeciętnych warunkach hydrogeologicznych odbywa się w następujący sposób. Continue reading „Wymiary wedlug katalogu Ministerstwa Przemyslu Maszynowego”

Po ustawieniu noza muruje sie lub betonuje na nim sciany studni

Noże, budowane są w postaci wieńca z paru warstw desek ściągniętych śrubami o krawędzi tnącej z kątownika stalowego albo konstrukcji stalowej lub żelbetowej. Po ustawieniu noża muruje się lub betonuje na nim ściany studni na wysokość 1,5 do 2,0 m powyżej powierzchni terenu, a następnie z wewnątrz studni wybiera się ziemię za pomocą koparki szczękowej bądź łyżkowej albo w sposób hydromechaniczny. Przy odpowiednim gruncie i odpompowywaniu wody można wybierać ziemię do wiader, które są podnoszone za pomocą dźwigu ponad teren i opróżniane poza obrębem studni. W miarę wybierania ziemi studnia pod własnym ciężarem albo pod równomiernym obciążeniem dodatkowym opuszcza się na głębokość około – 2 m, po czym czynności murowania i opuszczania powtarza się, aż studnia osiągnie potrzebną głębokość. Następnie wykonuje się zbrojenie i betonowanie dna. Continue reading „Po ustawieniu noza muruje sie lub betonuje na nim sciany studni”

Szerzej omówiono tez zagadnienia stanowiace pogranicze pomiedzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejscia na tzw. standard perspektywiczny.

Szerzej omówiono też zagadnienia stanowiące pogranicze pomiędzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejścia na tzw. standard perspektywiczny. Szczególnie, jeżeli chodzi o to drugie zagadnienie, to wydaje się, że potrzebne jest jego wnikliwe opracowanie, gdyż wobec nadmiaru zagadnień o palącej aktualności nie dostrzeżono trudności mogących wyniknąć już teraz wskutek dosyć bezkrytycznego przyjęcia w TNU (Tymczasowe Normatywy Urbanistyczne) teoretycznych założeń etapu perspektywicznego jako podstawy do wszelkich aktualnych obliczeń technicznych i techniczno-ekonomicznych. Znaczna ilość omawianych zagadnień, dlatego tylko stanowiła przedmiot namiętnych dyskusji, że zbyt późno w dziedzinie architektury i urbanistyki nauczyliśmy się korzystać ze skarbnicy wiedzy radzieckiej. O ile w zakresie techniczno ekonomicznym opóźnienie to już zostało częściowo wyrównane, o tyle w zakresie projektowania sz czególnie metody, projektowania typowego ciągle jeszcze praca nasza stoi pod znakiem niezrozumienia znaczenia doświadczeń przodujących radzieckich projektantów i naukowców, usprawiedliwianej, jako poszukiwanie własnych, oryginalnych dróg. Continue reading „Szerzej omówiono tez zagadnienia stanowiace pogranicze pomiedzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejscia na tzw. standard perspektywiczny.”

Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej zlozona

Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej złożona. Spodziewany zysk wiąże się z korzyścią wynikającą z podwójnego związania pracownika najemnego z pracodawcą przez stosunek pracy oraz stosunku najmu. Nieco wyższy w porównaniu z ruderą czynszową standard tego budownictwa przybierający nieraz pozory filantropijnej dbałości o najemcę jest wynikiem obmyślanej spekulacji. Istota tej spekulacji została po• raz pierwszy zanalizowana I przez Engelsa. W swej pracy o położeniu klasy robotniczej w Anglii, a później w serii artykułów o kwestii mieszkaniowej napisanych w 1872 r. Continue reading „Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej zlozona”

Z wypowiedzi tej wynikaja glówne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrzesniowym uzyskala w Polsce najszerszy oddzwiek

Z wypowiedzi tej wynikają główne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrześniowym uzyskała w Polsce najszerszy oddźwięk. Tezy te możemy streścić w następujący sposób: 1. Budownictwo mieszkań robotniczych jest interesem nieopłacalnym dla kapitału prywatnego i wobec tego nie będzie stanowiło domeny jego bezpośredniej działalności. 2. Ponieważ pomimo to należy budować mieszkania robotnicze, przeto finansować je musi kapitał publiczny lub też kapitał prywatny, subwencjonowany w zakresie obsługi procentowej ze źródeł państwowych. Continue reading „Z wypowiedzi tej wynikaja glówne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrzesniowym uzyskala w Polsce najszerszy oddzwiek”

Efekty budownictwa TOR

W późniejszym okresie działalności TOR rozszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania z mieszkań wybudowanych lub finansowanych przez TOR przez podniesienie górnej granicy zarobku miesięcznego do 400 zł. Efekty budownictwa TOR nie mogły oczywiście w jakimkolwiek poważnym stopniu wpłynąć na sytuację mieszkaniową klasy pracującej w Polsce, gdyż w ciągu całej swej przeszło 8-letniej działalności instytucja ta wybudowała nie więcej niż 18000 izb mieszkalnych. Ponadto w polityce przydziału tych mieszkań kierowano się nie względami słuszności społecznej, lecz nieraz traktowano przydział mieszkania TOR-owskiego jako przynętę dla elementów rozbijających jedność klasy robotniczej. Nie mogło też być mowy przy metodzie wyznaczania standardów na podstawie siły nabywczej lokatora o dostosowaniu wysokości standardu do rzeczywistych potrzeb lokatora i jego rodziny. Jednolity standard 36-metrowych mieszkań równał się premii dla rodzin małych lu b bezdzietnych, a nie podnosił poziomu bytowania rodzin wieloosobowych. Continue reading „Efekty budownictwa TOR”

Zajmijmy sie wobec tego reformizmem mieszkaniowym i jego stosunkiem do sprawy standardu

Zajmijmy się wobec tego reformizmem mieszkaniowym i jego stosunkiem do sprawy standardu. Wspólną cechą prawie wszystkich reformistycznych metod i recept rozwiązania kwestii mieszkaniowej jest to, że bazują one na przekonaniu o trwałości i nienaruszalności kapitalistycznych warunków pracy i kapitalistycznego systemu rozdziału produktu społecznego. Niezwykle trafnie charakteryzuje pogląd reformistyczny następująca wypowiedź prof. L. Krzywickiego na konferencji w Banku Gospodarstwa Krajowego 2. Continue reading „Zajmijmy sie wobec tego reformizmem mieszkaniowym i jego stosunkiem do sprawy standardu”

Budownictwo wczoraj i dzis : Gehry w GRAMMY

The Recording Academy.
ogłosił, że architekt Frank Gehry utworzy oficjalne dzieło do 54.
dorocznej nagrody GRAMMY.
Tradycyjna ikonografia GRAMMY połączy się z odrębnym stylem architektonicznym Gehry ego, tworząc oficjalne dzieło sztuki na światowe wydarzenie muzyczne, zdobiąc okładkę książki programowej GRAMMY Awards, bilety telewizyjne i plakat promocyjny.
Cieszymy się, że możemy ogłosić naszą współpracę ze światowej sławy architektem Frankiem Gehrym na naszej oficjalnej grafice nagród GRAMMY oraz szansą na dalsze zaangażowanie Akademii w celebrowanie sztuki w każdej dyscyplinie ,. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Gehry w GRAMMY”

Ze swiata architektury – Nowe miejsce odwiedzin i otwarta przestrzeń publiczna w Cronton Colliery – Ideas Competition Masterplan

Dzięki uprzejmości organizacji RIBA National Land Charity The Land Trust i RIBA Competitions rozpoczęły w tym tygodniu międzynarodowy konkurs aż do ostatniego tygodnia marca, aby znaleźć najbardziej inspirujący zespół projektantów i finansistów, aby stworzyć nowe miejsce dla odwiedzających i otwartą przestrzeń publiczną w dawnym Cronton Colliery w Knowsley .
Konkurs jest otwarty dla architektów i wielobranżowych zespołów projektowych prowadzonych przez architektów i będzie odbywał się w dwóch etapach, ocenianych anonimowo na pierwszym etapie.
Następnie zostanie zaproszona krótka lista, aby ulepszyć i zaprezentować swoje projekty i potencjalne propozycje finansowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej w ramach drugiego etapu.
Więcej informacji o konkursie po przerwie.
Intencją Land Trust jest zidentyfikowanie architekta lub zespołu, który jest w stanie wykazać empatię i zrozumienie strony w oparciu o jej przeszłe i przyszłe konteksty, jak przedstawiono w skrócie, oraz w zgodzie z wizją i wartościami The Land Trust. Continue reading „Ze swiata architektury – Nowe miejsce odwiedzin i otwarta przestrzeń publiczna w Cronton Colliery – Ideas Competition Masterplan”

Architektura 21szego wieku : AIA wybiera Mortimer Marshall na nagrodę Whitney M. Young, Jr.

Po odbyciu służby w US Air Force, Marshall założył The Marshall Group w 1982 roku i ma długą historię świadczenia usług dla AIA.
W latach osiemdziesiątych Marshall stał się pierwszym Afroamerykaninem, który uzyskał członkostwo zarządu w Narodowym Instytucie Nauk o Budownictwie (NIBS).
Marshall jest również aktywnym członkiem National Organization of Minority Architects (NOMA).
Był sponsorem stypendiów dla studentów mniejszościowych, zachęcał ich do kontynuowania architektury i budowania kariery zawodowej poprzez program mentorski ACE i zapewniał wsparcie finansowe, przekazywał materiały i zachęcał swoich pracowników w The Marshall Group do zostania mentorami w programie Architektura w szkołach przez Washington Architectural Foundation.
Firma Marshall została również doceniona za jego wysiłki, aby pomóc małym firmom w konkurowaniu o pracę z klientami publicznymi. Continue reading „Architektura 21szego wieku : AIA wybiera Mortimer Marshall na nagrodę Whitney M. Young, Jr.”