Wprowadzenie stabilizacji polozenia lacznika zwieksza jednak znacznie pracochlonnosc robót przygotowawczych

Wprowadzenie stabilizacji położenia łącznika zwiększa jednak znacznie pracochłonność robót przygotowawczych. Dobrym połączeniem, trwałym, niedającym jednak stabilizacji w trakcie prac montażowych i o ograniczonym zakresie zastosowań, jest wprowadzenie łączników w spoinę między płytami stropowymi. W okresie między wydaniem Standardów Budowlanych a oddaniem do druku niniejszej pracy dyskusja o standardzie mieszkaniowym nabrała niespodziewanego nasilenia, co łączy się z gwałtownym zapotrzebowaniem nowych mieszkań w wyniku bezustannego uruchamiania nowych zakładów przemysłowych i rozbudowy zakładów istniejących. Ilościowe wyniki budownictwa mieszkaniowego już w pierwszym roku Planu 8-letniego przekroczyły liczby ustalone wytycznymi na 1953 rok. Zaczęła się szerzyć świadomość jak bardzo podstawowym aktem jest ustalenie normatywów, jakości i poziomu budownictwa mieszkaniowego. Continue reading „Wprowadzenie stabilizacji polozenia lacznika zwieksza jednak znacznie pracochlonnosc robót przygotowawczych”

Szerzej omówiono tez zagadnienia stanowiace pogranicze pomiedzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejscia na tzw. standard perspektywiczny.

Szerzej omówiono też zagadnienia stanowiące pogranicze pomiędzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejścia na tzw. standard perspektywiczny. Szczególnie, jeżeli chodzi o to drugie zagadnienie, to wydaje się, że potrzebne jest jego wnikliwe opracowanie, gdyż wobec nadmiaru zagadnień o palącej aktualności nie dostrzeżono trudności mogących wyniknąć już teraz wskutek dosyć bezkrytycznego przyjęcia w TNU (Tymczasowe Normatywy Urbanistyczne) teoretycznych założeń etapu perspektywicznego jako podstawy do wszelkich aktualnych obliczeń technicznych i techniczno-ekonomicznych. Znaczna ilość omawianych zagadnień, dlatego tylko stanowiła przedmiot namiętnych dyskusji, że zbyt późno w dziedzinie architektury i urbanistyki nauczyliśmy się korzystać ze skarbnicy wiedzy radzieckiej. O ile w zakresie techniczno ekonomicznym opóźnienie to już zostało częściowo wyrównane, o tyle w zakresie projektowania sz czególnie metody, projektowania typowego ciągle jeszcze praca nasza stoi pod znakiem niezrozumienia znaczenia doświadczeń przodujących radzieckich projektantów i naukowców, usprawiedliwianej, jako poszukiwanie własnych, oryginalnych dróg. Continue reading „Szerzej omówiono tez zagadnienia stanowiace pogranicze pomiedzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejscia na tzw. standard perspektywiczny.”

BURZUAZYJNA I REFORMISTYCZNA METODA OKRESLANIA STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH

BURZUAZYJNA I REFORMISTYCZNA METODA OKREŚLANIA STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH. W ustroju liberalno-kapitalistycznym budownictwo mieszkaniowe prowadzone przez klasę posiadającą dla jej własnych potrzeb nie jest w zakresie standardów czynnością regulowaną powszechnie obowiązującymi przepisami. O poziomie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych decydują jedynie możliwości finansowe i zamiłowania osobiste budującego. W budownictwie mieszkaniowym klasy posiadającej standard samego mieszkania jak też otoczenia, w którym mieszkanie się znajduje, cechuje tendencja możliwie ścisłego odseparowania się od ludzi nie swojej rasy. W związku z tym występuje dążenie do koncentracji urządzeń służących zaspokojeniu możliwie wielkiej ilości potrzeb kulturalnych i zdrowotnych bądź we własnym mieszkaniu, bądź też, jeżeli to przekracza środki, którymi się dysponuje w takim powiązaniu z mieszkaniem, aby były one niedostępne dla ludzi innej sfery. Continue reading „BURZUAZYJNA I REFORMISTYCZNA METODA OKRESLANIA STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH”

Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej zlozona

Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej złożona. Spodziewany zysk wiąże się z korzyścią wynikającą z podwójnego związania pracownika najemnego z pracodawcą przez stosunek pracy oraz stosunku najmu. Nieco wyższy w porównaniu z ruderą czynszową standard tego budownictwa przybierający nieraz pozory filantropijnej dbałości o najemcę jest wynikiem obmyślanej spekulacji. Istota tej spekulacji została po• raz pierwszy zanalizowana I przez Engelsa. W swej pracy o położeniu klasy robotniczej w Anglii, a później w serii artykułów o kwestii mieszkaniowej napisanych w 1872 r. Continue reading „Kalkulacja budownictwa patronalnego jest bardziej zlozona”

Ze swiata architektury – Zespoły projektowe ogłosiły utworzenie nowych przestrzeni publicznych dla londyńskiego parku olimpijskiego

Oferta South Plaza za pośrednictwem Olympic Park Legacy Company Olympic Park Legacy Company ogłosiła zwycięzców dwóch konkursów, które przekształcą północny park i południowy plac w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie.
Nowojorski James Corner Field Operations.
propozycja na 50 akrów krajobrazu miejskiego składającego się z wysadzanej drzewami promenady łączącej elastyczne wydarzenie i przestrzenie kulturowe została wybrana jako zwycięski wpis na południowym placu.
Projekt wygranej na północy parku, oparty na londyńskiej, solidnej architekturze, składa się z pomysłowego budynku centrum społeczności zintegrowanego z parkiem i doliną rzeki.
Wraz z centrum społeczności, projekt proponuje interaktywny plac zabaw, który inspiruje dzieci do wspinania się na drzewa, budowania nor i codziennych przygód w przyrodzie. Continue reading „Ze swiata architektury – Zespoły projektowe ogłosiły utworzenie nowych przestrzeni publicznych dla londyńskiego parku olimpijskiego”

Magazyn architektoniczny : Ewolucja sklepu Apple Store napisana przez Thomasa Park

Dzięki uprzejmości Thomas Park i Apple Inc.
Thomas Park skompilował galerię wszystkich 357 sklepów Apple a z całego świata.
Zdjęcia są pobierane bezpośrednio ze strony internetowej firmy Apple i zawierają informacje o tym, gdzie sklep znajduje się wśród 357, gdzie się znajduje i kiedy został otwarty.
Inicjatywa Park została zainspirowana chęcią wykrycia ewolucji w strategii Apple dotyczącej projektowania sklepu.
Architektura detaliczna Apple pokazuje sukces ścisłego przestrzegania zasad projektowania wizualnego marki produktów, samych produktów i środowiska, w którym są one faktycznie sprzedawane. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Ewolucja sklepu Apple Store napisana przez Thomasa Park”

Architektura: Architektura sportowa / architektura sam

Nicholas Gagnon Celem projektu projektowego według architektury sam dla obiektów sportowych w Lille-Fives było stworzenie czystego i wydajnego budynku.
Wyraźnie identyfikowalny kształt płyty betonowej, która obejmuje trybunę i salę gimnastyczną, ogłasza obiekt sportowy z daleka.
Niezaprzeczalnie inspiruje go system Lords Cricket Ground Media Stand firmy Future.
To naprawdę identyfikuje budynek i ma stać się symbolem odnowienia Lille-Fives, dawnej dzielnicy przemysłowej i wrażliwej społecznie.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Architektura: Architektura sportowa / architektura sam”

Magazyn architektoniczny : Szkoła dla uchodźców birmańskich / Studio 2bw

Dzięki uprzejmości 2bw Studio Ta projektowa propozycja 2bw Studio dla Szkoły dla Birmańskich Uchodźców, międzynarodowego konkursu wystawionego przez Building Trust International, jest odpowiedzią na jego sytuację poprzez zapewnienie szeregu osłoniętych przestrzeni i ogrodzeń, które zachęcają dzieci do nauki, zabawy i rehabilitacji do lokalnej społeczności.
Projekt ma być kolorowy, ciepły i promować poczucie bezpieczeństwa i sanktuarium, w którym dzieci będą mogły się rozwijać i uczyć się nowych umiejętności.
Konstrukcja oparta jest na modułowym systemie konstrukcyjnym, który pozwala na łatwe rozbudowywanie budynków w celu dopasowania ich do przyszłych zastosowań lub w innym miejscu, w razie potrzeby.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Szkoła dla uchodźców birmańskich / Studio 2bw”