W okresie letnim nalezy nosic ubranie lekkie

W okresie letnim należy nosić ubranie lekkie, swobodne i nie krepujące ruchów. Najlepsze są gładkie kombinezony, bez luźno zwisających części, które łatwo mogłyby być uchwycone w czasie przechodzenia obok będącej w ruchu maszyny lub którymi można zaczepić rusztowanie budowlane. DO pracy w zimie na otwartym powietrzu najlepsze są dla murarzy i tynkarzy ubrania ciepłe, tzw. waciaki. Przy gaszeniu wapna, przygotowywaniu zapraw i wszędzie tam, gdzie powstaje drobny pył, który przenika do płuc i powoduje schorzenia (tzw. Continue reading „W okresie letnim nalezy nosic ubranie lekkie”

Oczyszczanie, przeglad i brakowanie czesci

Oczyszczanie, przegląd i brakowanie części. Części rozebranej maszyny oczyszcza się i płucze w celu usunięcia resztek smaru i brudu. Elementy oczyszcza się szczotkami i skrobakami i płucze się w ciągu pół godziny w gorącym rozczynie sody (na 12 l wody 0,5 kg sody kalcynowanej) lub w nafcie. Po wypłukaniu osusza się lub wyciera czystymi szmatami. Oczyszczone i wypłukane elementy podlegają przeglądowi, następnie przeprowadza się sprawdzanie wymiarów części pracujących, na przykład średnic szyjek wałów, grubości zębów kół zębatych itp. Continue reading „Oczyszczanie, przeglad i brakowanie czesci”

Zlamane i posiadajace pekniecia waly i osie zwykle sa przy remoncie wymieniane na nowe

Złamane i posiadające pęknięcia wały i osie zwykle są przy remoncie wymieniane na nowe. Jeśli jednak zachodzi konieczność, to części posiadające takie uszkodzenia naprawia się spawaniem elektrycznym lub gazowym, w niektórych przypadkach złamane części wału udaje się połączyć złączami. Istnienie zgięcia oraz wielkość jego wyznacza się sprawdzając wał krawędzią pod światło lub na tokarce. Wały i osie o nieznacznym wygięciu (do 0,5 mm) naprawia się obróbką na tokarkach: skrawając na tokarce warstwę metalu usuwa się stwierdzone niewielkie wygięcie. Gdy wygięcie jest większe, wał czy też oś prostuje się. Continue reading „Zlamane i posiadajace pekniecia waly i osie zwykle sa przy remoncie wymieniane na nowe”

Smoki rur ssawnych

Smoki rur ssawnych znajdują się w oddzielnych komorach, umieszczonych na zewnątrz barki. Przewody tłoczne od barki do brzegu układa się na stałym lub pływającym pomoście; końce tych przewodów łączy się giętkim wężem gumowym, uzbrojonym drutem stalowym. Kabel elektryczny w szczelnej otulinie gumowej może być układany również na pomoście lub na słupkach ustawionych na pomoście. Miejsce ustawienia barki z pływającym ujęciem należy tak wybrać aby w okresie lodów barka nie była narażona na uszkodzenie. c. Continue reading „Smoki rur ssawnych”

W wypadku pobierania komornego jest ono potracane z zarobków, które pracodawca placi robotnikowi za jego prace

W wypadku pobierania komornego jest ono potrącane z zarobków, które pracodawca płaci robotnikowi za jego pracę. Natomiast, jeżeli dostarczane mieszkanie patronalne jest bezpłatne, jest to z góry uwzględnione przez odpowiednio niższą kalkulację płacy roboczej, co oczywiście nie przeszkadza, by pracodawca reklamował się, jako społecznik, który w swoisty sposób przyczynia się do rozwiązania kwestii mieszkaniowej klasy pracującej. Istotę oszustwa tkwiącego w tym procederze odkrywa. Engels, stwierdzając, że kapitał głodu mieszkaniowego usuwać nie chce, nawet gdyby to mógł uczynić Istnienie głodu mieszkaniowego u przytłaczającej większości klasy pracującej jest, bowiem najpewniejszą gwarancją, by mieszkania dostarczane przez pracodawcę nawet w okresach dobrych koniunktur i zmniejszonej liczebności rezerwowej armii sił roboczych zapewniały mu stały dopływ taniej siły roboczej. Ale również w okresach kryzysów kapitalistycznych mieszkania pa tronalne są nieocenionym instrumentem. Continue reading „W wypadku pobierania komornego jest ono potracane z zarobków, które pracodawca placi robotnikowi za jego prace”

Teza czwarta jest upiekszeniem tej calej reformistycznej konstrukcji, jest draperia filantropii jej koszty przerzuca sie znów na czlonków tej klasy, która ma korzystac z tych dobrodziejstw

Teza czwarta jest upiększeniem tej całej reformistycznej konstrukcji, jest draperią filantropii jej koszty przerzuca się znów na członków tej klasy, która ma korzystać z tych dobrodziejstw. Rozważania te prowadzą do wniosku, że wspólną cechą prywatnego budownictwa czynszowego dla proletariatu i budownictwa reformistycznego jest metoda wyznaczania standardu mieszkaniowego w oparciu o siłę nabywczą lokatora, a nie na podstawie jego rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowym momentem cechującym reformizm jest jedynie obniżenie komornego tylko za pomocą obniżenia kosztów kapitału przez zastąpienie finansisty prywatnego kredytem publicznym lub przez włączenie niska oprocentowanego czy też subwencyjnego kredytu publicznego w obieg łączący kamienicznika z lokatorem. Sprawy te omówiono tak szeroko, ponieważ są one podstawą do właściwej oceny przedwrześniowej polityki budowlano mieszkaniowej w Polsce. System popierania prywatnego budownictwa mieszka niowego w Polsce przeszedł ewolucję od pełnego liberalizmu do łagodnego reformizmu. Continue reading „Teza czwarta jest upiekszeniem tej calej reformistycznej konstrukcji, jest draperia filantropii jej koszty przerzuca sie znów na czlonków tej klasy, która ma korzystac z tych dobrodziejstw”

Jedynym postepem byl fakt, ze najlepiej uposazona czesc inteligencji pracujacej, a przede wszystkim wolne zawody mogly sobie pozwolic na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa

Jedynym postępem był fakt, że najlepiej uposażona część inteligencji pracującej, a przede wszystkim wolne zawody mogły sobie pozwolić na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa. Właściwym polem dla reformy mieszkaniowej stało się natomiast budownictwo spółdzielcze, a później również budownictwo Towarzystwa Osiedli Robotniczych (TOR). Nie poddając ocenie osiągnięć Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej (PTRM), WSM i TOR, które częściowo stały się niezaprzeczenie trwałym dorobkiem naszej polityki mieszkaniowej i osiedleńczej, zajmiemy się tutaj jedynie metodą, jaką wymienione instytucje posługiwały się dla określenia standardu mieszkaniowego. Jako punkt wyjściowy PTRM wybrało pojęcie tzw. mieszkania społecznie najpotrzebniejszego rozumiejąc przez to mieszkanie o takiej wysokości komornego, że opłacanie jego leży w możliwościach świata pracy. Continue reading „Jedynym postepem byl fakt, ze najlepiej uposazona czesc inteligencji pracujacej, a przede wszystkim wolne zawody mogly sobie pozwolic na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa”

Ze swiata architektury – Architektura Darling / Cox

Dzięki uprzejmości architekta Cox Architecture: Cox Architecture Lokalizacja: Sydney, Nowa Południowa Walia, Australia Rok Projektu: 2011 Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Cox Architecture Hotel Darling znajduje się w gęstym i historycznym kontekście Pyrmont z XVIII i XIX wieku.
półwysep, który dawał kiedyś Sydney swoim przemysłowym portom.
W ciągu ostatnich dwóch dekad uległa znacznej rewitalizacji, podobnie jak w wielu miastach na całym świecie.
Sama lokalizacja pozostała nieobsadzona przez około 15 lat od likwidacji i rozbiórki stacji przełączającej, którą wcześniej pomieściła.
Przełącznik obsługujący sąsiednią elektrownię Pyrmont, obecnie zajmowaną przez kompleks Star Casino. Continue reading „Ze swiata architektury – Architektura Darling / Cox”

Architektura 21szego wieku : Propozycja Windermere Steamboat Museum / Carmody Groarke

Carmody Groarke Carmody Groarke zostało niedawno ogłoszone zwycięzcami konkursu RIBA na rewitalizację Muzeum Windermere Steamboat w Parku Narodowym Lake District.
Na początku tego roku Lakeland Arts Trust uzyskało wstępne poparcie dla oferty na 7,4 mln dolarów Heritage Lottery Fund (HLF) *, w tym 4 494 000 funduszy na rozwój, aby kontynuować projekt.
Celem projektu jest stworzenie ekscytującego i aktywnego muzeum, które wykorzysta jezioro i oszałamiającą scenerię nad jeziorem, aby wyświetlić krajową kolekcję wyrzutni parowych, łodzi motorowych, jachtów i innych statków, które są powiązane z Windermere.
Więcej zdjęć i opis projektu po przerwie.
Carmody Groarke wybrano z bardzo mocnej listy, która zawierała również (w kolejności alfabetycznej): Adam Khan Architekci; Niall McLaughlin Architekci; Terry Pawson Architekci; Reiach and Hall Architects; 6a Architekci; Sutherland Hussey Architects i Witherford Watson Mann Architects. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Propozycja Windermere Steamboat Museum / Carmody Groarke”

Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs na konkurencję dla przyszłych szkół sprawdzających / Architekt

Społeczność miejska Aby zapewnić przenośne rozwiązanie budowlane dostosowane do danego miejsca, klimatu i pożądanych efektów uczenia się w wydajny, zrównoważony i dostosowujący się sposób, firma Architectus zaprojektowała system pod nazwą eMOD (Educational Modular Offsite Design).
Jest to adaptacyjny system modułowy, składający się z dwóch oddzielnych modułów o wymiarach 4,5 x 15 m, które można skonfigurować w taki sposób, aby stworzyć rozwiązanie budowlane odpowiednie do miejsca, klimatu i efektów uczenia się.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Ta interaktywna aplikacja do projektowania edukacyjnego pozwala odkrywać, odkrywać i tworzyć możliwości systemu eMOD. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs na konkurencję dla przyszłych szkół sprawdzających / Architekt”