Ogólne przepisy sanitarne i higiena osobista

Ogólne przepisy sanitarne i higiena osobista Obok zachowywania przepisów bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym ważne dla zdrowia i wydajności pracy robotnika jest również przestrzeganie przepisów sanitarnych i higieny osobistej. Czynniki ujemnie wpływające na organizm ludzki można podzielić na trzy rodzaje: a. Czynniki fizyczne, towarzyszące wykonywaniu pracy, do których zaliczamy wysoką lub zbyt niską temperaturę, promieniowanie szkodliwe dla oczu, np. przy spawaniu itp. b. Continue reading „Ogólne przepisy sanitarne i higiena osobista”

Kazdy plac budowy powinien byc obowiazkowo wyposazony w pomieszczenia i urzadzenia sanitarno-bytowe

Każdy plac budowy powinien być obowiązkowo wyposażony w pomieszczenia i urządzenia sanitarno-bytowe, do których należą umywalnie, prysznice, szatnie i klozety oraz stołówki. Każdy zatrudniony na budowie pracownik powinien korzystać z tych urządzeń, Po pracy trzeba się dobrze umyć i przebrać w swoje ubranie, pozostawiając roboczy kombinezon. Posiłki należy spożywać w stołówkach, wodę pić ze specjalnych pojników lub zbiorników zamkniętych. Nie należy pić wody surowej, zwłaszcza z otwartych studni. Jeżeli roboty są prowadzone zimą pod gołym niebem, powinny być przygotowane pomieszczenia do ogrzania się robotników. Continue reading „Kazdy plac budowy powinien byc obowiazkowo wyposazony w pomieszczenia i urzadzenia sanitarno-bytowe”

Nie wolno przeciazac przewodów instalacji elektrycznej

Nie wolno przeciążać przewodów instalacji elektrycznej przez włączanie do sieci dodatkowych odbiorników nie przewidzianych w projekcie instalacji. Nie wolno zmieniać spalonych bezpieczników topikowych na bezpieczniki wyrobu własnego lub zastępować ich drutem. Nie wolno układać przewodów i lamp elektrycznych bezpośrednio na gwoździach bez izolatorów. W pomieszczeniach zagrażających wybuchem nie można instalować silników. W razie pożaru należy natychmiast wyłączyć linię spod napięcia. Continue reading „Nie wolno przeciazac przewodów instalacji elektrycznej”

Po przeprowadzeniu kilku remontów dalsze poszerzenie rowka staje sie niemozliwe

Aby rowek zużyty doprowadzić do regularnego kształtu, nadając jego krawędziom równą, gładką powierzchnię, należy krawędzie rowka poddać obróbce. Przy obróbce rowek poszerza się o 10- 15%; przed obróbką wykreśla się znacznikiem granicę warstwy metalu, przeznaczonej do ścięcia. Do poszerzonego przy remoncie rowka należy dopasować nowy klin o powiększonych wymiarach. Po przeprowadzeniu kilku remontów dalsze poszerzenie rowka staje się niemożliwe; wtedy elektrycznie lub palnikiem gazowym nadspawa się krawędzie zużytego rowka i następnie, po wytrasowaniu znacznikiem, obrabia się rowek według normalnych wymiarów podanych na rysunku. Jeśli z jakich bądź powodów wykonanie tego jest niemożliwe, to trasuje się i wyrabia fiowy rowek obrócony o 900 lub 1800 w stosunku do położenia zużytego. Continue reading „Po przeprowadzeniu kilku remontów dalsze poszerzenie rowka staje sie niemozliwe”

Bardzo silne polaczenie daje sposób stosowany przez firme Joinbati

Bardzo silne połączenie daje sposób stosowany przez firmę Joinbati. W bocznej krawędzi dyla wykonuje się fabrycznie pięć wycięć do skrajnego otworu pionowego. Wycięcia te łączy się w trakcie montażu kotwami ze stali nierdzewnej, uzupełniając ubytki zaczynem gipsowym. O zamocowaniu ścianki w głównej mierze decyduje sposób połączenia ścianki z dolną krawędzią stropu. Kilka sposobów wykonania takich połączeń. Continue reading „Bardzo silne polaczenie daje sposób stosowany przez firme Joinbati”

Kącik architekta – Centrum Zapobiegania Katastrofom i Edukacji / Vulmaro Zoffi

Dzięki uprzejmości Vulmaro Zoffi Vulmaro Zoffi podzielił się z nami propozycją Ośrodka Zapobiegania Katastrofom i Edukacji w Stambule.
Projekt przedstawia wydarzenia, które w przyjazny sposób obejmują ziemię, powietrze i wodę, zamknięte w publicznej szklarni ETFE, w której wszyscy mieszkańcy mogą znaleźć harmonię z naturą, w cieniu drzew.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Katastrofa ma miejsce, gdy równowaga zjawiska zostaje zerwana. Continue reading „Kącik architekta – Centrum Zapobiegania Katastrofom i Edukacji / Vulmaro Zoffi”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zielone budynki oszczędzają zieleń

Zielona ściana Propozycja dla budynku federalnego Portland.
Scott Baumberger, Baumberger Studio Departament Energii Narodowej Laboratorium Pacific Northwest (PNNL) został zlecony przez Government Services Administration (GSA), aby przeprowadzić ocenę zajętości na poziomie 22.
budynki federalne z całych Stanów Zjednoczonych.
Statystyki raportu pokazują, że nie tylko te są zielone.
budynki emitują o 34 procent mniej dwutlenku węgla i zużywają o 11 procent mniej wody, kosztują średnio o 19 procent mniej w celu utrzymania. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Zielone budynki oszczędzają zieleń”

Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs na konkurencję dla przyszłych szkół sprawdzających / Architekt

Społeczność miejska Aby zapewnić przenośne rozwiązanie budowlane dostosowane do danego miejsca, klimatu i pożądanych efektów uczenia się w wydajny, zrównoważony i dostosowujący się sposób, firma Architectus zaprojektowała system pod nazwą eMOD (Educational Modular Offsite Design).
Jest to adaptacyjny system modułowy, składający się z dwóch oddzielnych modułów o wymiarach 4,5 x 15 m, które można skonfigurować w taki sposób, aby stworzyć rozwiązanie budowlane odpowiednie do miejsca, klimatu i efektów uczenia się.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Ta interaktywna aplikacja do projektowania edukacyjnego pozwala odkrywać, odkrywać i tworzyć możliwości systemu eMOD. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Konkurs na konkurencję dla przyszłych szkół sprawdzających / Architekt”

Budownictwo i architektura : 2012 Nagroda Driehaus / Michael Graves

Michael Graves został wybrany na Laureata Driehaus 2012, honorując jego życiowy wkład w klasyczną i tradycyjną architekturę we współczesnym świecie.
Jury pochwaliło Gravesa za jego genialne połączenie tradycji i wyobraźni.
w ramach swojej architektury i projektu produktu, stwierdzając, że jego głębokie zrozumienie i szacunek do przeszłości pozwala mu wzbogacić proces architektoniczny.
.
Michael Graves poprawił nie tylko zawód architekta swoim talentem i stypendium, ale także codzienne życie dzięki jego inspirującej dbałości o piękny i przystępny design. Continue reading „Budownictwo i architektura : 2012 Nagroda Driehaus / Michael Graves”