TYMCZASOWE URZADZENIA UJEC WOD POWIERZCHNIOWYCH

TYMCZASOWE URZĄDZENIA UJĘĆ WOD POWIERZCHNIOWYCH a. Pulsometry W przypadkach gdy trudne warunki terenowe lub konieczność przedterminowego uruchomienia zakładu produkcyjnego albo linii kolejowej uniemożliwia wybudowanie wodociągu bądź stałego ujęcia wody w terminie przyspieszonym, wówczas budowane są tymczasowe urządzenia do zaopatrywania w wodę. Typowym przykładem tymczasowego wodociągu kolejowego jest pulsometr (tętnik), uruchamiany parą doprowadzaną z parowozu zewnętrzną rurą łącznikową oraz rurą ułożoną w gruncie. Woda, zasysana smoIdem , tłoczona jest przez przewód, kolumnę żurawia i ramię do tendra. Pulsometr może być umieszczony na moście, przymocowany do konstrukcji lub zawieszony na łańcuchach, linie itp. W studni czerpnej, ustawionej w korycie rzeki, znajduje się kosz ssawny; pulsometr i przewody w tych przypadkach nie są osłonięte, wskutek czego- urządzenie to nie może być wykorzystane w okresie mrozów. [patrz też: białe abler bydgoszcz, abler bydgoszcz, abra radom ]

Powiązane tematy z artykułem: abler bydgoszcz abra radom kichadelko