W malych rzekach i jeziorach buduje sie przewody nalewowe o malej srednicy

W małych rzekach i jeziorach buduje się przewody nalewowe o małej średnicy w następujący sposób: najpierw wykonuje się pomocniczy mostek, następnie wykop w ściankach szczelnych przy czym ziemię wydobywa się za pomocą czerpaka. W okresie letnim przewód opuszcza się za pomocą bloków do gotowego wykopu z pomocniczych pomostów , po uprzednim zmontowaniu go na specjalnie ustawionych kobyłkach. W okresie zimowym opuszczanie zmontowanego przewodu może być dokonane z pokrywy lodowej, po wykonaniu. odpowiedniej przerębli . Czerpnię (głowicę), wykonaną z rur, łącznie z podstawą opuszcza się podobnie jak przewód na uprzednio przygotowane miejsce na dnie koryta rzeki. Umocowanie czerpni na dnie oraz połączenie z przewodem nalewowym coraz częściej dokonywane jest pod wodą-przez nurków. [hasła pokrewne: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, psb stalowa wola, służebność przejazdu ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania psb stalowa wola służebność przejazdu