W wypadku pobierania komornego jest ono potracane z zarobków, które pracodawca placi robotnikowi za jego prace

W wypadku pobierania komornego jest ono potrącane z zarobków, które pracodawca płaci robotnikowi za jego pracę. Natomiast, jeżeli dostarczane mieszkanie patronalne jest bezpłatne, jest to z góry uwzględnione przez odpowiednio niższą kalkulację płacy roboczej, co oczywiście nie przeszkadza, by pracodawca reklamował się, jako społecznik, który w swoisty sposób przyczynia się do rozwiązania kwestii mieszkaniowej klasy pracującej. Istotę oszustwa tkwiącego w tym procederze odkrywa. Engels, stwierdzając, że kapitał głodu mieszkaniowego usuwać nie chce, nawet gdyby to mógł uczynić Istnienie głodu mieszkaniowego u przytłaczającej większości klasy pracującej jest, bowiem najpewniejszą gwarancją, by mieszkania dostarczane przez pracodawcę nawet w okresach dobrych koniunktur i zmniejszonej liczebności rezerwowej armii sił roboczych zapewniały mu stały dopływ taniej siły roboczej. Ale również w okresach kryzysów kapitalistycznych mieszkania pa tronalne są nieocenionym instrumentem. Pozwalają one na utrzymanie więzi czasowo bezrobotnych pracowników z danym pracodawcą, szczególnie, jeżeli chodzi o wyżej wykwalifikowaną i nieco lepiej mieszkającą kadrę. [przypisy: meble kuchenne abra, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, abler bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: abler bydgoszcz budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych meble kuchenne abra