Warunki reakcji polimeryzacji w emulsji

Starkweather oraz jego współpracownicy wykazali, że szybkość polimeryzacji w emulsji zależy od ilości użytego katalizatora. Podali oni, że po przekroczeniu pewnej ilości katalizatora działa on hamująco na polimeryzację. Doświadczenie przeprowadzono poddając kopolimeryzacji 75 części wagowych butadienu z 25 częściami styrenu w temperaturze 600e w ciągu 16 godzin. Warunki reakcji polimeryzacji w emulsji. Aby móc przeprowadzić proces polimeryzacji w emulsji, należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki; warunki te dotyczą wybrania ośrodka dyspersyjnego, sporządzenia emulsji monomeru o odpowiednim stężeniu, dobrania emulgatorów, katalizatorów itp. Oto co na ten temat piszą Mark i Rath: Nasze doświadczenie w tej dziedzinie możemy ująć w następujący sposób. [patrz też: castorama konin , nowenna do charbela , castorama konin godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama konin castorama konin godziny otwarcia nowenna do charbela