Wymiary wedlug katalogu Ministerstwa Przemyslu Maszynowego

Wymiary według katalogu Ministerstwa Przemysłu Maszynowego Dnom = 150-; . -160 mm, A = 290-; . -800 mm, B = 100-; -125 mm, H = 425-0-1400 mm, Hl = 465-; . -1505 mm f. Budowa ujęcia wody z rzeki Wykonywanie robót przy budowie ujęć wód powierzchniowych w przeciętnych warunkach hydrogeologicznych odbywa się w następujący sposób. Murowane i żelbetowe studnie zbiorcze buduje się podobnie jak studnie zasilające kopane, tj. za pomocą opuszczania. W miejscu wybranym na urządzenie studni najpierw wykonuje się odpowiedniej wielkości dół do głębokości poziomu wody gruntowej, następnie na dnie dołu ustawia się nóż, przy czym konstrukcja wieńca noża zależy od wielkości i głębokości studni. [więcej w: elektrośmieci szczecin, amarol radom, sputnik starogard ]

Powiązane tematy z artykułem: amarol radom elektrośmieci szczecin sputnik starogard