Zwracać na siebie uwagę

Dla większości osób odzież to pewnego rodzaju narzędzie, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed urazami fizycznymi, mechanicznymi i innymi. Najczęściej jest to spowodowane przez obecność na terenie firmy maszyn oraz związków o charakterze chemicznym. Dodatkowo urazy powstają od samych materiałów, które poddaje się właściwej obróbce. Te czynności również mogą być niebezpieczne. Jednocześnie jednak odzież stosowana przez pracowników ma na celu informowanie oraz ostrzeganie innych osób o obecności innych osób. W tym celu najczęściej wykorzystuje się jaskrawe kolory stosowane między innymi w przypadku kamizelek oraz hełmów i kasków. Jednak coraz częściej poszczególne elementy stają się częścią i innych elementów odzieży pracowników. Kwestia ta ma swoje bezpośrednie przełożenie na kwestie wewnętrznego bezpieczeństwa, co wiązać można z wypadkami w pracy. Zauważalny i zwracający na siebie uwagę pracownik, staje się bardziej bezpieczny szczególnie, jeżeli i jego otoczenie pozostaje utrzymane w należytym porządku oraz ładzie.