Czerpnie

Czerpnie mogą być również wykonywane w wykopach otwartych, zabezpieczonych ściankami szczelnymi wbitymi poniżej dna rzeki w warstwę nieprzepuszczalną gruntu. Urządzenia czerpni, jak ścianki z pali, palisadę, studzienki betonowe itp. , oraz przewód nalewewy można także wykonywać w wykopie osuszonym, tzn. z odpompowywaniem wody gruntowej i powierzchniowej w czasie robót. Niekiedy zachodzi potrzeba budowy grodzy (tamy ziemnej), stosowania zamrażania warstw ziemi oraz – gdy brzeg jest wysoki – wykonywania robót sposobem tunelowym. Dla zmniejszenia kosztu robót oraz czasu ich trwania powinny one być Wykonywane przy najniższym stanie wody w rzece. Po wykonaniu robót i ułożeniu przewodu nalewowego (albo ssawnego) ścianki szczelne pomocnicza usuwa się lub obcina nad dnem, w przypadku zaś zastosowania tamy ziemię usuwa się w taki sposób, aby był zapewniony dopływ wody do czerpni. [więcej w: elektrośmieci szczecin, nowenna do charbela, abra bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: abra bydgoszcz elektrośmieci szczecin nowenna do charbela