Jedynym postepem byl fakt, ze najlepiej uposazona czesc inteligencji pracujacej, a przede wszystkim wolne zawody mogly sobie pozwolic na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa

Jedynym postępem był fakt, że najlepiej uposażona część inteligencji pracującej, a przede wszystkim wolne zawody mogły sobie pozwolić na korzystanie z dobrodziejstw tego budownictwa. Właściwym polem dla reformy mieszkaniowej stało się natomiast budownictwo spółdzielcze, a później również budownictwo Towarzystwa Osiedli Robotniczych (TOR). Nie poddając ocenie osiągnięć Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej (PTRM), WSM i TOR, które częściowo stały się niezaprzeczenie trwałym dorobkiem naszej polityki mieszkaniowej i osiedleńczej, zajmiemy się tutaj jedynie metodą, jaką wymienione instytucje posługiwały się dla określenia standardu mieszkaniowego. Jako punkt wyjściowy PTRM wybrało pojęcie tzw. mieszkania społecznie najpotrzebniejszego rozumiejąc przez to mieszkanie o takiej wysokości komornego, że opłacanie jego leży w możliwościach świata pracy. W poszukiwaniu standardu takiego mieszkania przeprowadzono szerokie studia i badania ankietowe. W wyniku tych studiów określono maksymalny Odsetek zarobku rodziny pracowniczej, który może być przeznaczony na opłacenie komornego, ustalono warunki subwencjonowanego przez państwo kredytu budowlanego i na tych podstawach oparto znany maksymalny standard mieszkań TOR-owskich wynoszący w domach zbiorowych – 36 m2, a w domach jednorodzinnych – 42 m2. Wielkość tę obliczono wychodząc z założenia, że z budownictwa TOR powinny korzystać rodziny. W zarobku miesięcznym nieprzekraczającym 250 zł. , przy czym wydatek na komorne nie powinien przekraczać 10 % tego zarobku. [patrz też: abler bydgoszcz, castorama konin godziny otwarcia, meble kuchenne abra ]

Powiązane tematy z artykułem: abler bydgoszcz castorama konin godziny otwarcia meble kuchenne abra