Kazdy plac budowy powinien byc obowiazkowo wyposazony w pomieszczenia i urzadzenia sanitarno-bytowe

Każdy plac budowy powinien być obowiązkowo wyposażony w pomieszczenia i urządzenia sanitarno-bytowe, do których należą umywalnie, prysznice, szatnie i klozety oraz stołówki. Każdy zatrudniony na budowie pracownik powinien korzystać z tych urządzeń, Po pracy trzeba się dobrze umyć i przebrać w swoje ubranie, pozostawiając roboczy kombinezon. Posiłki należy spożywać w stołówkach, wodę pić ze specjalnych pojników lub zbiorników zamkniętych. Nie należy pić wody surowej, zwłaszcza z otwartych studni. Jeżeli roboty są prowadzone zimą pod gołym niebem, powinny być przygotowane pomieszczenia do ogrzania się robotników. We wszystkich pomieszczeniach i urządzeniach sanitarno-bytowych oraz na stanowiskach roboczych należy przestrzegać czystości: nie pluć, nie zaśmiecać ich odpadkami papierosów, jedzenia itp. , gdyż powoduje to rozwój bakterii i przenoszenie przez nie zarazków. [patrz też: ogrodzenie panelowe castorama, abra bydgoszcz, kichadelko ]

Powiązane tematy z artykułem: abra bydgoszcz kichadelko ogrodzenie panelowe castorama