Nakaz dostosowania wielkosci mieszkania do wysokosci


Teza druga, jako logiczne rozwinięcie podstawowej tezy reformistycznej, nakazuje poszukiwać wyjścia, przy którym ciężary finansowe przerzuca się z bark klasy posiadającej na całe społeczeństwo, a więc przede wszystkim znów na tych, którzy bezpośrednio odczuwają na sobie klęskę mieszkaniową. Teza trzecia określa minimum egzystencji mieszkaniowej biorąc za punkt wyjścia wysokość zarobku miesięcznego i przechodząc do porządku nad zagadnieniami potrzeb biologicznych, gospodarczych i kulturalnych. Nakaz dostosowania wielkości mieszkania do wysokości wyznaczonej przez kapitalistę płacy roboczej jest równoznaczny z utrwaleniem ustroju, w którym burżuazja jednostronnym aktem określa dystans dzielący warunki bytowe klasy robotniczej od swoich własnych warunków bytowych. Stwarza to w jej ręku potężny instrument ucisku, instrument tym groźniejszy, iż przez pozorne rozluźnienie ucisku na określonych odcinkach może przyczynić się do uśpienia rewo lucyjnej czujności pewnych uprzywilejowanych grup klasy robotniczej do oderwania tej grupy od jej podstaw proletariackich. [przypisy: abra inowrocław, abra radom, dom kereta ]

Powiązane tematy z artykułem: abra inowrocław abra radom dom kereta