Ogólne przepisy sanitarne i higiena osobista

Ogólne przepisy sanitarne i higiena osobista Obok zachowywania przepisów bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym ważne dla zdrowia i wydajności pracy robotnika jest również przestrzeganie przepisów sanitarnych i higieny osobistej. Czynniki ujemnie wpływające na organizm ludzki można podzielić na trzy rodzaje: a. Czynniki fizyczne, towarzyszące wykonywaniu pracy, do których zaliczamy wysoką lub zbyt niską temperaturę, promieniowanie szkodliwe dla oczu, np. przy spawaniu itp. b. Czynniki chemiczne występujące przy wykonywaniu pewnych czynności, jak np. pył powstający przy gaszeniu wapna, wysypywaniu cementu oraz wydzielające się szkodliwe gazy. c. Czynniki biologiczne przejawiające się w występowaniu bakterii przenoszących choroby zakaźne. [podobne: amarol radom, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, ogrodzenie panelowe castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: amarol radom budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych ogrodzenie panelowe castorama