Po wywierceniu otwór gwintuje sie i wkreca sie nowa srube

W celu wykręcenia śrub dwustronnych nakręca się na wolny koniec nakrętkę ,i przeciwnakrętkę, wkłada się klucz na nakrętkę i obracając ją wykręca się śrubę. Gdy zachodzi potrzeba wykręcenia śrub urwanych, korzysta się z jednego z następujących sposobów: a. na wystającym końcu urwanej śruby opiłowuje się krawędzie odpowiednio do klucza, wkłada się go na śrubę i wykręcają; b. na urwaną śrubę, jeśli – pozwala na to długość pozostałej części, nakręca się nakrętkę i przeciwnakrętkę; wkłada się klucz na nakrętkę i wykręca się śrubę; c. w śrubie wierci się otwór, który gwintuje się gwintem odwrotnym do gwintu śruby, następnie wkręca się pręt stalowy, za pomocą którego wkręca się urwaną śrubę. Jeśli złamany koniec śruby wystaje nad powierzchnię części, w której się znajduje, to na śrubę wkłada się podkładkę i przyspawa się stalowy pręt, za pomocą którego wykręca się śrubę. W razie niemożności wykręcenia śrub, wierci się w nich otwory o średnicy odpowiedniej do gwintu nowej śruby. Po wywierceniu otwór gwintuje się i wkręca się nową śrubę. [przypisy: abra szczecin, abra bydgoszcz, amarol radom ]

Powiązane tematy z artykułem: abra bydgoszcz abra szczecin amarol radom