Proces polimeryzacji przebiega latwo, a przy tym w dosc niskich temperaturach

Proces polimeryzacji przebiega łatwo, a przy tym w dość niskich temperaturach; kontrolowanie przebiegu procesu jest łatwe, co umożliwia zapobieganie niepożądanemu biegowi reakcji i powstawaniu szkodliwych, żywicowatych produktów ubocznych. Polimeryzacja w emulsji w rzeczywistości eliminuje większość tych czynników, które przeszkadzały w produkcji kauczuku do celów handlowych. Należy podkreślić jeszcze Jedną zaletę polimeryzacji w emulsji, a mianowicie to, że materiały otrzymywane z różnych szarż nie różnią się między sobą. Otrzymywanie w stanie emulsji takich materiałów, jak butadien, izopren, chloropren itp. nie napotyka na trudności. Można otrzymywać roztwory o bardzo dużym stężeniu, na ogół jednak stosuje się 40-procentowe emulsje dwuolefin. Produkt polirneryzącji otrzymuje się w postaci bardzo drobnej zawiesiny, czyli lateksu. Zastosowanie odpowiednich środków ochronnych umożliwia przechowywanie lateksu w tym stanie przez nieograniczenie długi okres czasu. Kauczuk syntetyczny w postaci lateksu znajduje zastosowanie do wielu celów, o czym świadczy duży rozwój jego produkcji. Wzrost zużycia lateksu syntetycznego przebiega równolegle z zużyciem lateksu naturalnego, które w 1939 r. wynosiło około 30000 ton. [podobne: elektrośmieci szczecin , abra bydgoszcz , abra meble kuchenne ]

Powiązane tematy z artykułem: abra bydgoszcz abra meble kuchenne elektrośmieci szczecin