Remont kapitalny maszyn

Remont kapitalny maszyn wykonuje się w warsztatach lub fabrykach remontowych. W systemie planowo-zapobiegawczym poszczególne maszyny remontowane są wg zawczasu ustalonych harmonogramów. Remont maszyn budowlanych powinien być zorganizowany w taki sposób, aby maszyna pozostawała w naprawie możliwie najkrócej. Dlatego też potrzebne do remontu materiały, części zamienne, a niekiedy również i całe zespoły części muszą być przygotowane zawczasu. Oddawanie maszyn do remontu. Przy każdej maszynie kierowanej do remontu znajdują się dokumenty ustalające jej stan techniczny, charakterystykę produkcyjną i ilość znajdujących się przy niej części zapasowych, inwentarza i narzędzi. [patrz też: abra meble kuchenne, amarol radom, abra bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: abra bydgoszcz abra meble kuchenne amarol radom