Stanowisko do gaszenia wapna

Również robotników pracujących z suchym wapnem należy zaopatrzyć w tampony zakładarce na nos i usta (respiratory). Stanowisko do gaszenia wapna powinno być tak pomyślane, aby pracownik nie był narażony na wdychanie pyłu wapiennego nawiewanego na niego przez wiatr. Wapno zlasowane dołuje się. Należy pamiętać o zabezpieczeniu dołów przez ich ogrodzenie deskami umocowanymi do słupów wbitych w ziemię w odległości 1 m od zewnętrznej krawędzi dołu. Drugim szkodliwym dla zdrowia materiałem jest pył cementowy, powstający i unoszący się w czasie mieszania cementu na sucho z piaskiem lub żwirem albo przy nasypywaniu do kosza mieszanki. Z tych względów do mieszaniny można dodać najpierw wody, a dopiero potem mieszać. Cegłę dostarczaną na budowę ustawia się w kozłach po 200 lub 250 szt. Kozłów nie należy opierać o ogrodzenia, parkany itp . [przypisy: nowenna do charbela, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, kichadelko ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych kichadelko nowenna do charbela