Szczególowe przepisy bhp w zakresie robót murowych i tynkowych

Szczegółowe przepisy bhp w zakresie robót murowych i tynkowych Z niektórymi ważniejszymi przepisami bhp odnoszącymi się do prowadzenia robót murowych i tynkowych zapoznaliśmy się już w rozdziałach III i IV. W tym miejscu omówimy szczegółowo przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu tych robót. 1. Obchodzenie się z materiałami, ich składowanie i przygotowywanie zapraw Z materiałów stosowanych w robotach murowych i tynkowych do najbardziej szkodliwych należy wapno. Wapno palone będące w stadium gaszenia działa parząco i gryząco na skórę. Oparzenie wapnem palonym unoszącym się w postaci pyłu na stanowisku roboczym w czasie gaszenia wapna jest szczególnie niebezpieczne dla oczu. Dlatego też dla uniknięcia oparzeń przy gaszeniu wapna wyznaczeni do tej pracy robotnicy powinni pracować w kombinezonach roboczych, w czapkach lub hełmach ochronnych oraz w skórzanych natłuszczonych rękawicach. Na cezach powinni mieć okulary, a na ustach i nosie maski-respiratory. [patrz też: psb stalowa wola, dom kereta, abra meble kuchenne ]

Powiązane tematy z artykułem: abra meble kuchenne dom kereta psb stalowa wola