Szerzej omówiono tez zagadnienia stanowiace pogranicze pomiedzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejscia na tzw. standard perspektywiczny.

Szerzej omówiono też zagadnienia stanowiące pogranicze pomiędzy normatywem mieszkaniowym i urbanistycznym, jak sprawy struktury mieszkaniowej i sprawy przejścia na tzw. standard perspektywiczny. Szczególnie, jeżeli chodzi o to drugie zagadnienie, to wydaje się, że potrzebne jest jego wnikliwe opracowanie, gdyż wobec nadmiaru zagadnień o palącej aktualności nie dostrzeżono trudności mogących wyniknąć już teraz wskutek dosyć bezkrytycznego przyjęcia w TNU (Tymczasowe Normatywy Urbanistyczne) teoretycznych założeń etapu perspektywicznego jako podstawy do wszelkich aktualnych obliczeń technicznych i techniczno-ekonomicznych. Znaczna ilość omawianych zagadnień, dlatego tylko stanowiła przedmiot namiętnych dyskusji, że zbyt późno w dziedzinie architektury i urbanistyki nauczyliśmy się korzystać ze skarbnicy wiedzy radzieckiej. O ile w zakresie techniczno ekonomicznym opóźnienie to już zostało częściowo wyrównane, o tyle w zakresie projektowania sz czególnie metody, projektowania typowego ciągle jeszcze praca nasza stoi pod znakiem niezrozumienia znaczenia doświadczeń przodujących radzieckich projektantów i naukowców, usprawiedliwianej, jako poszukiwanie własnych, oryginalnych dróg. Z tych względów niektóre sformułowania zawarte w części analitycznej niniejszej pracy o charakterze pozornie polemicznym należy rozumieć, jako wyraz troski o to, by nasza praktyka projektowania nie pozostawała zbyt daleko w tyle za osiągnięciami teorii projektowania i praktyki radzieckiej. [więcej w: amarol radom, budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych, castorama konin ]

Powiązane tematy z artykułem: amarol radom budowa tarasu drewnianego na bloczkach betonowych castorama konin