W razie skladania cegly w poblizu zabudowan drewnianych odstep bezpieczenstwa powinien wynosic co najmniej 75 cm

W wypadku składowania cegły przy ogrodzeniu należy między ogrodzeniem a pierwszym rzędem kozłów zachować odstęp bezpieczeństwa równy około 30 cm. Przy układaniu cegły wzdłuż wykopów fundamentowych należy ustawiać kozły w odległości co najmniej 60 cm od zewnętrznej górnej krawędzi skarpy wykopu, aby nie spowodować obsunięcia się ziemi i zasypania pracujących w wykopie robotników. W razie składania cegły w pobliżu zabudowań drewnianych odstęp bezpieczeństwa powinien wynosić co najmniej 75 cm, przy układaniu obok torów kolei normalno- lub wąskotorowej – co najmniej 1,5 m od zewnętrznej krawędzi szyny. Piasek usypywany na placu budowy w pryzmy powinien mieć nachylenie skarp co najmniej jak 1: 1,5. Jeżeli na takie usypanie nie pozwala szczupłość miejsca należy wykonać zagrodę z desek zapobiegającą osypywaniu się stosu piasku. Nie wolno opierać pryzm piasku o ogrodzenia. Wysokość pryzmy piasku przy składowaniu ręcznym nie powinna przekraczać 1,5 m, przy mechanicznym za pomocą transporterów taśmowych – 3 m. Warunki składowania wapna i cementu zostały już omówione w rozdziale 1. [hasła pokrewne: dom kereta, moskitiera na drzwi balkonowe lidl, abra radom ]

Powiązane tematy z artykułem: abra radom dom kereta moskitiera na drzwi balkonowe lidl