Wszystkie zalety zwiazane z produkcja kauczuków syntetycznych

Gerke stwierdził, że bezwodniki kwasowe, jak np. bezwodnik kwasu octowego. lub benzoesowego również przyśpieszają szybkość polimeryzacji, jeżeli są użyte w obecności nadtlenków nieorganicznych. Wszystkie zalety związane z produkcją kauczuków syntetycznych przez polimeryzację dwuofelin w emulsji wodnej w równej mierze odnoszą się do produkcji większości żywic syntetycznych. Istnieje ogólna tendencja do produkcji tych związków tą metodą, tym bardziej że sporządzanie emulsji odpowiednich monomerów nie nasuwa żadnych trudności. W literaturze patentowej znajduje się wiele dobrych przepisów na sporządzanie mieszanek do polimeryzacji. Oto jeden z typowych przykładów: Ważne jest zrozumienie działania każdego z tych dodatków. W powyższym przykładzie butadien i styren są monomerami, które przez polimeryzację tworzą kauczuk syntetyczny. Merkaptan izoheksylu jest tak zwanym regulatorem, kierującym geometryczną budową polimeru i zapobiegającym powstawaniu polimeru rozgałęzionego. Oleintan sodowy Jest emulgatorem, nadsiarczan amonowy zaś działa jako inicjator polimeryzacji, często jest on nazywany katalizatorem polimeryzacji. [przypisy: abler inowrocław , agnella białystok , dom kereta ]

Powiązane tematy z artykułem: abler inowrocław agnella białystok dom kereta