Z wypowiedzi tej wynikaja glówne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrzesniowym uzyskala w Polsce najszerszy oddzwiek

Z wypowiedzi tej wynikają główne tezy owej odmiany reformizmu mieszkaniowego, która w okresie przedwrześniowym uzyskała w Polsce najszerszy oddźwięk. Tezy te możemy streścić w następujący sposób: 1. Budownictwo mieszkań robotniczych jest interesem nieopłacalnym dla kapitału prywatnego i wobec tego nie będzie stanowiło domeny jego bezpośredniej działalności. 2. Ponieważ pomimo to należy budować mieszkania robotnicze, przeto finansować je musi kapitał publiczny lub też kapitał prywatny, subwencjonowany w zakresie obsługi procentowej ze źródeł państwowych. 3. Standard mieszkań budowlanych dla robotników musi być funkcją wysokości komornego, skalkulowanego w taki sposób aby mógł je opłacać mało zarabiający robotnik. 4. Pomimo niskiego standardu i niskiego oprocentowania kapitału publicznego należy przewidzieć fundusze subwencyjne pochodzące również ze źródeł publicznych i przeznaczone na pokrycie ewentualnych strat wynikłych z niewy płacalności 10 lokatorów. Teza pierwsza jest wyraźnym wyznaniem niewiary w możliwość zmiany ustroju gospodarczego. Nie negując cech postępowych tkwiących w przedwojennym ruchu reformy mieszkaniowej, musimy, więc stwierdzić, że była ona jednocześnie ruchem wykluczającym możliwość przemian rewolucyjnych, czyli typowo reformistycznym. [hasła pokrewne: abler inowrocław, sputnik starogard, amarol radom ]

Powiązane tematy z artykułem: abler inowrocław amarol radom sputnik starogard